Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Erotický veľtrh 2018 | August 20, 2018

Scroll to top

Top

Etický kódex erotického veľtrhu

Z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a konania veľtrhu v blízkosti volebnej miestnosti prosíme všetkých návštevníkov veľtrhu o dodržiavanie tohto kódexu a slušného správania v medziach etiky a morálky.

Prípadným porušením riskujete vyvedenie z priestorov veľtrhu.

– Prísný zákaz fotografovania alebo natáčania videí

– Slušné a tiché správanie v areáli i mimo neho.

– Vstup od 18 rokov – deťom vstup prísne zakázaný.

– Zákaz vykonávania sexuálnych praktík a iného nevhodného správania v areáli aj mimo neho (hrozba okamžitého ukončenia celej akcie).

Fotografie a videá od našich profesionálnych fotografov budú k dispozícii na této stránce.

Prosíme všetkých návštevníkov o súčinnosť a rešpektovanie uvedených pravidiel.

Ďakujeme Vám.